M'HA CAIGUT UNA DENT ''El bosc de colors'', Barcanova