VACANCES AMB ELS RÒBITS 1, Vicens Vives - 9788431698560