La Terra té febre, conte per acolorir (Salvatella)