AERONFIX. 2m x 0.45 cm. Per folrar llibres. Removible