Regletes Matemàtiques

Maria Antònia Canals

Aquest joc numèric, afavoreix la comprensió de conceptes i l´adquisició progressiva de la competència numèrica. Permet representar de forma visible els números, experimentar les seves relacions i descobrir les propietats de les operacions.

Descripció del material


  • Experimentar de manera lliure
  • Descobrir la noció de la quantitat
  • Composició i descomposició numérica
  • Sistema numèric decimal
  • Operacions: suma, resta, multiplicació i divisió
  • Perímetres i Àrees

Contingut


  • 300 regletes de fusta de pi, pintada amb tints ecològics.
  • CD explicatiu amb el mètode de Maria Antònia Canals.

Maria Antònia Canals va dissenyar aquest material juntament amb els Quadrats Numèrics i els Cubs Numèrics per a realizar activitats numèriques i geomètriques.