Què són les intel·ligències múltiples?

El 1983 Howard Gardner va publicar "Frames of Mind" (Estructures de la ment) on exposa la seva teoria de les intel·ligències múltiples.

Fins a la data, Howard Gardner i el seu equip de la Universitat Harvard han identificat vuit intel·ligències diferents: lingüístic-verbal, lògic-matemàtica, visual-espacial, musical, corporal-cinestèsica, intrapersonal, interpersonal i naturalista. Actualment està en procés de configuració una novena, la intel·ligència existencial.

 
El model de les intel·ligències múltiples té una base empírica inexistent. Tot i així, la visió de Gardner ha tingut una enorme influència, especialment en el context educatiu.

Les proves i exàmens psicomètrics d'intel·ligència troben de forma general grans correlacions entre diferents aspectes de la intel·ligència, en contraposició a les lleus que prediu la teoria de Gardner, donant suport a la teoria dominant de la intel·ligència general en comptes de múltiples. La teoria ha estat rebuda de forma molt crítica pel corrent principal de la psicologia per la seva manca d'evidències empíriques, i la seva dependència en la valoració subjectiva.

Definició i criteris

"La intel·ligència és la capacitat per resoldre problemes, per elaborar productes que són de gran valor per un determinat context comunitari o cultural" (Gardner, 1993).

Gardner té una visió pluralista de la ment que consisteix en el reconeixement de moltes facetes diferents de la cognició, té en compte que les persones tenen diferents potencials cognitius i contrasta diversos estils cognitius.

En la intel·ligència hi ha un component genètic, però les potencialitats es desenvoluparan més o menys, depenent de l'ambient, les experiències viscudes, l'educació, la motivació...

Criteris

Els criteris que determinen l'existència d'una intel·ligència autònoma de Gardner (1983-1997)

1. Present en casos de lesions cerebrals específiques

2. Es troben genis, prodigis i imbècils savis

3. Es poden distingir operacions o mecanismes específics

4. Té un desenvolupament particular que arriba fins a un últim nivell de competència en certs casos

5. Pot traçar-se el seu desenvolupament al llarg de l'evolució de la humanitat

6. Sostinguda pels resultats dels estudis experimentals, especialment a propòsit de la transferència

7. Sostinguda pels resultats psicomètrics especialment aquells que el seu objecte és la presència o l'absència de correlacions entre proves (tests)

8. S'expressa en sistemes simbòlics específics.