Intel·ligència visual-espacial

Els infants amb intel·ligència visual-espacial tenen facilitat per percebre amb precisió el món visual-espacial i d’introduir canvis en les percepcions inicials. Veuen en imatges.

Funcionen fàcilment en imatges. Pensar en imatges, dibuixar, dissenyar, visualitzar, guixar, etc

Els agrada ...

Vídeo, activitats artístiques, jocs d’imaginació, pel·lícules, diapositives, il·lustracions, etc.

Com potenciar-la ... clica aquí

Tot tipus de material que tingui a veure amb el dibuix i la pintura: rotuladors, aqüarel·les, tèmperes, pastel, ceres, pinzells ... També materials d’art, llibres o contes.

Gràfics, mapes, biblioteca d’imatges, vídeo, diapositives, etc.