Intel·ligència naturalista

Els infants que són dotats amb la Intel·ligència Naturalista tenen una atracció i  sensibilitat pel món natural. Tenen capacitats en la identificació del llenguatge natural i en  descriure les relacions entre les diferents espècies. Es senten molt còmodes en els entorns naturals.    

Utilitzen  el raonament inductiu-deductiu per a experimentar, manipular, investigar,  jugar amb mascotes, la jardineria, criar animals, cuidar plantes, etc.

Els agrada...

Fer experiments, investigar, tasques que exigeixin observar, anar a la natura, oportunitats per a relacionar-se amb animals, classificar minerals, tenir una col·lecció de papallones, d’insectes, o tenir la seva  mascota.

Com potenciar-la... clica aquí

  • Instruments per a la investigació: Lupa, Telescopi, Microscopi; per a la observació i anàlisi: Binocles, Portainsectes, Kids d’Explorador, Kids d’Astronomia, , etc.  Llibres d’Animals, de Ciència.