Intel·ligència musical

Els infants amb una intel·ligència musical tenen l’alta capacitat en el fet de produir i apreciar ritmes, tons i timbres. Tenen un bon domini d’expressió en les formes  musicals, mitjançant els ritmes i les melodies. Ho podem veure perquè els hi és fàcil el cantar, xiular, portar el ritme amb els peus o les mans, escoltar, etc.

Els agrada ...

Assistir a concerts, tocar instruments musicals, cantar acompanyats, escoltar música, etc.

Com potenciar-la ... clica aquí

Tambor, maraques, xilofon, caixetes de musica, qualsevol instrument musical. CD’s de música infantil amb conte. Gravadores, micròfons.