Intel·ligència intrapersonal

Els infants que tenen intel·ligència intrapersonal destaquen en la capacitat d’autoestima i automotivació, així com accés a la pròpia vida interior i capacitat de distingir les emocions. També són conscients dels punts forts i dèbils propis. Estant molt en contacte amb les seves necessitats, sentiments i objectius.

Poden fàcilment utilitzar l’auto-reflexió, fixar-se unes fites, meditar, somniar, planificar, etc.

Els agrada ...

Instrucció individualitzada, aprenentatge metacognitiu, activitats d’autoestima, projectes propis, decisions, etc.

Redacció de diaris i projectes individuals, llocs secrets, soledat

Com potenciar-la ... clica aquí

Diaris secrets per nens, capses varies, mandales per pintar. Jocs d'emocions i autoconeixement, ioga, mindfullness