Intel·ligència interpersonal

Els infants dotats d’intel.ligència interpersonal són aquells que tenen capacitat per percebre i comprendre a les altres persones. Discernir i respondre adequadament als estats d’ànim, els temperaments, les motivacions i els desitjos dels demés. Transmeten idees a altres persones.

Els agrada ...

Els agrada intercanviar idees amb els altres, dirigir, organitzar, relacionar-se, liderar, manipular, mediar, assistir a festes, etc. Aprenentatge cooperatiu, tutoria d’iguals, participació en activitats de la comunitat,etc.

Com potenciarla ... cliqueu aquí

Jocs de taula, materials i vestuari pel teatre i la dramatització, jocs en grup, clubs.

Material de circ, malabars, foulards de nilon, cinta de gimnàstica rítmica