LES SET CABRETES I EL LLOP ''El bosc de colors'', Barcanova